ΟΚΤ
31
31 ΟΚΤ 03:22 PM προς 31 ΟΚΤ 03:22 PM
Data Bridge Market Research analyses that the global cheese market will project a CAGR of 6.97% for the forecast period of 2021-2028. Growth and expansion of the food and beverages industry, growing awareness about the benefits of cheese, rising consumer consciousness towards high quality nutritional products, and increasing personal disposable income by the major companies are the major factors attributable to the growth of cheese market.
Πρόσφατες ενημερώσεις
    δεν υπάρχουν δεδομένα να δείξουμε